Fauna

Diviak lesný
Diviak lesný (Sus scrofa)
Jeleň lesný
Jeleň lesný (Cervus elaphus)
Líška hrdzavá
Líška hrdzavá (Vulpes vulpes)
Mačka divá
Mačka divá - Felis silvestris
Srnec lesný
Srnec lesný - Capreolus capreolus
 
Vlk dravý
Vlk dravý - Canis lupus
Iné...
Sova dlhochvostá (Strix uralensis)


  Späť na prehľad kategórií Späť na hlavnú stránku