Premenený les
 
Príroda vytvorila les ako nepredvídateľný experiment. My sa snažíme vymyslieť riadený les. Príroda vytvorila les dlhodobých trendov. My sa snažíme vymyslieť les krátkodobých istôt. Príroda vytvorila les vyznačujúci sa rozmanitosťou. My projektujeme les uniformne zjednodušený. Príroda vytvorila les s procesmi vzájomne závislými. My sa snažíme vytvoriť les založený na jeho izolovaných produktoch. Príroda vytvorila les, v ktorom sú všetky jeho časti neutrálne. My vytvárame les, v ktorom niektoré časti pokladáme za dobré a iné za zlé. Príroda vytvorila les ako premenlivú, bezčasovú kontinuitu druhov. My vytvárame les ako strnulú, časovo obmedzenú monokultúru. Príroda vytvorila les v krajine. My sa snažíme vytvoriť les na hektároch pôdy. Na Tichomorskom severozápade príroda vytvorila lesy žijúce 500 až 1200 rokov. My projektujeme lesy, ktoré sa zriedkakedy majú možnosť dožiť 100 rokov. Príroda vytvorila sebestačný les, ktorý dokáže sám seba uzdravovať. My vytvárame les, ktorý vyžaduje stále väčšie vstupy zvonku - priemyslové hnojivá a pesticídy.
Chris Maser, Premenený les
 
1|2|3|..|7
 
 
Lesy nad obcou Livov - pohľad na oblasť Vtáčny
 
Lesy nad obcou Livov - pohľad na oblasť Vtáčny
 
 

Späť na prehľad kategórií Späť na hlavnú stránku