Povodne
 
Cesta do Livovskej Huty
 
 Cesta do Livovskej HutyLivov - povodeņ 2008   
 
 
Spä na preh¾ad